FotorCreated 2

KULT-ART Glass Fusion  este o cooperativă socială care desfășoară activităţi de prelucrare a sticlei prin fuziune. Suntem o cooperativă socială, așadar principalul nostru obiectiv este incluziunea activă a grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane de etnie rromă, persoane care trăiesc din venit minim garantat, familii monoparentale, familii cu mai mult de 2 copii) prin crearea de…

Macheta se4all

Beneficiar Comuna Cornu Luncii este o persoana juridica de drept public, ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora. Este o comună situată la 47°28′ latitudine nordică si 26°09′ longitudine estică, la o…

IMG_9445

Proiectul cu titlul „Social Economy 4 All”, cod POSDRU/173/6.1/S/148302, este cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“. Beneficiar: Comuna Cornu Luncii Parteneri: Partener 1 Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava…

afis se4all

Proiectul „Social Economy 4 All”, cod POSDRU/173/6.1/S/148302, este cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“. Este implementat de Comuna Cornu Luncii, in calitate de Solicitant, impreuna cu urmatoarele organizatii in calitate…

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: