Afis-concert-Balti-28-mai-2015

Image-20

Bălţi, 28 mai 2015

Concert
dedicat incheierii proiectului
„Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile” MIS ETC 2557

La data de 28 mai 2015 la Palatul de cultură din Municipiul Bălţi va avea loc un Concert susţinut de Orchestra de

instrumente aerofone şi de percuţie a Colegiului de Muzică „Ştefan Neaga”. Evenimentul este dedicat inchiderii

proiectului Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile MIS ETC

2557, implementat de instituţie în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea

Culturii Tradiţionale Româneşti, Cernăuţi, Ucraina şi Asociaţia KULT-ART, Suceava, România. Proiectul a avut o

durată de 18 luni şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 163.383.65 Euro/2.793. 860, 41 MDL din

care 146.898.24 Euro/2.511.959,90 MDL (90%) reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Acest spectacol este organizat la Bălţi pentru a oferi posibilitate partenerilor locali: Universitatea de Stat „Alecu

Russo”, Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi, Colegiul de Artă „Nicolae Botgros” din Soroca, precum şi

profesorilor, studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ artistic (care reprezintă grupul ţintă al proiectului)

din zona de nord a Republicii Moldova, oaspeţilor din Ucraina şi România să se reîntâlnească pentru a savura din

farmecul muzicii interpretate de tinerii instrumentişti ai Orchestrei de la Catedra de instrumente aerofone şi de

percuţie. Această formaţie artistică desfăşoară o vastă activitate de propagare a artei muzicale, evoluând cu succes în

cadrul diverselor acţiuni cultural-artistice naţionale şi internaţionale. Sub bagheta dirijorului Ion Talpă, devine

laureată a numeroaselor concursuri de specialitate, deţine titlul de Orchestră-model. Profesorii catedrei conduse de

Valeriu Cincilei reuşesc să creieze condiţii optime pentru ca elevii să acumuleze o consistentă experienţă de

orchestră, artistică şi scenică care să le permită o încadrare eficientă şi plenară în câmpul muncii.

Beneficiind de noi instrumente muzicale procurate pe bani europeni, elevii şi profesorii colegiului s-au implicat

plenar în acţiunile proiectului: Concursul Internaţional al Ansamblurilor Instrumentale şi Vocale „Ştefan Neaga”,

promovarea proiectului în cadrul Zilelor cooperării Europene, Iaşi, un concurs de specialitate din stânga Nistrului,

Tiraspol, Şcoala de vară „Tinerii creativi schimbă lumea”, precum şi la promovarea valorilor culturii muzicale în zona

transfrontalieră. În cadrul evenimentului directorul instituţiei, domnul Gheorghe Perju, va prezenta o informaţie cu

privire la rezultatele acţiunii, sarcinile necesare în vederea asigurării sustenabilităţii acesteia, iar membrii echipei de

implementare şi voluntarii proiectului vor disemina materiale promoţionale.

Acest comunicat va fi difuzat în presă la data de 15 mai 2015. Partener media: http://www.civic.md/.

                                                              Persoane de contact:

Dr. Vitalie Belâi, director adj.educaţie,

vitaliebelii@gmail.com +37369079422;

Valeriu Cincilei, şef catedră +37368686595.

Afis-concert-Balti-28-mai-2015

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: