Macheta se4all

Beneficiar

Comuna Cornu Luncii este o persoana juridica de drept public, ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora.

Este o comună situată la 47°28′ latitudine nordică si 26°09′ longitudine estică, la o altitudine de 378 m deasupra nivelului mării. Localitatea se întinde de-a lungul drumului european E85, între orașele Fălticeni și Gura Humorului. Comuna Cornu Luncii cuprinde 9 sate, cu un total de 7.331 locuitori (conform recensământului din 2002). Satul Cornu Luncii a fost localitate de frontieră după anexarea în 1775 a părții de nord a Moldovei (Bucovina) de către Imperiul Habsburgic. La 6 mai 1809, pe moșia Cornu Luncii a fost înființat un oficiu vamal iar clădirea fostului pichet de grăniceri de pe teritoriul românesc se mai păstrează și astăzi. În noiembrie 1918, Cornu Luncii a fost prima localitate în care au intrat trupele române pentru eliberarea Bucovinei. Localitatea Cornu Luncii a fost renumită până în anul 1990 pentru Topitoria de In şi cânepă, una dintre cele mai productive întreprinderi de acest gen din România.

In prezent Comuna Cornu Luncii pe langa faptul ca isi imbunatateste serviciile pentru localnicii Comunei, dezvolta si proiecte pentru comunicate.

Printre acestea dorim sa mentionam proiectul: Proiectul integrat cu 5 actiuni Masura 322: Retea de alimentare cu apa in satele Baisesti si Cornu Luncii. Canalizare si statie de epurare. Modernizare drumuri comunale in satele Baisesti si Braiesti. Infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar tip After school.

Proiectul de Achizitii de utilaje pentru serviciul public de gospodarire comunala in comuna Cornu Luncii.

Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava I.

Mai multe informatii despre Beneficiarul proiectului Comuna Cornu Luncii gasiti aici: http://www.primariacornuluncii.ro/

Partenerul 1

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Asociaţia “Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” a fost înfiinţată în anul 2011 şi are ca membri fondatori 5 organizaţii cu experienţă în implementarea de proiecte: Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Cernăuţi, Asociaţia Raională de Educare a Adulţilor „Prutul de Sus”, Die Querdenker Austria şi Asociaţia Kult-Art. Scopul Institutului este sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din Nordul şi Nord Estul României, Sud-Vestul Ucrainei şi cele din Republica Moldova prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesionala şi educaţie continuă. Printre obiective se numara:

a) Dezvoltarea unor programe care să faciliteze schimbul de experientă;

b) Sprijinirea tinerilor şi adulţilor din mediul rural, minorităţilor şi persoanelor cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului la toate formele de învăţare;

c) Dezvoltarea regională şi comunitară prin desfăşurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specilizare cat si infintarea unor centre de evaluare a competentelor si certificare, având acces fără discriminare toate categoriile sociale care locuiesc în teritoriu;

d) Extinderea în teritoriu a activităţii de educaţie a adulţilor prin formarea unei reţele regionale de furnizori de formare profesională alcătuită din puncte de acces al publicului la informaţii şi alte servicii din cadrul primăriilor şi alţi furnizori interesaţi;

e) Sprijinirea activităţilor de informare şi educare pentru agricultorii şi fermierii din mediul rural prin atragerea de fonduri, organizarea unor sesiuni de instruire, târguri de promovare a produselor organice şi facilitarea valorificării acestora pe piaţa de consum naţională şi internaţională;

In prezent Partenerul, se afla in stransa legatura comunitati slab dezvoltate, fiind membru in Pactul Regional pentru Dezvoltarea unei Regiuni a Invatarii si a facilitate mai multe schimburi internationale si mobilitati Grundtvig pentru personalul UAT. În prezent are în implementare ca şi partener, intr-un proiect POSDRU cu titlul “ACCES-PLUS – pentru o piaţă a muncii incluzivă”, cod de referinţă POSDRU/165/6.2/S/141673 şi beneficiar Oraşul Siret.

Activitati curente: implementarea proiectelor avute in derulare, organizarea de instruiri tematice, organizarea unor activitati de voluntariat, dezvoltarea unor activitati de cercetare in domeniul economiei sociale si educatia adultilor, oferirea unor servicii de suport pentru grupurile vulnerabile cu preponderenta a persoanelor cu dizabilitati.

Mai multe informatii despre Partener 1 al proiectului gasiti aici: http://bucovinainstitute.org/

Partenerul 2

Fundatia ECOTOP pentru Culturasi Educatie Ecologista Oradea – ECOTOP Oradea

Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea este inregistrata legal din mai 1991 in Oradea si activeaza la nivel regional in partea de vest a Romaniei. Incepand din 1991 ECOTOP Oradea a derulat numeroase activitati la care au participat peste 500 de voluntari, elevi si studenti din Oradea si judetul Bihor. ECOTOP este membru al Coalitiei Natura 2000 din Romania, al AER – Asociaţia de Ecoturism din România, al Centrului Regional de Supraveghere Ecologica – CRSE, si alte federatii si coalitii. Fundatia are un Centru de resurse in satul Damis, comuna Bratca, “Casa Craiului”, unde deruleaza activitati turistice, de educatie de mediu, tabere si cursuri.

Misiunea Fundatiei ECOTOP Oradea este promovarea principiilor dezvoltarii durabile prin activitati practice si educationale. Scopul organizatiei: crearea, dezvoltarea, promovarea si aplicarea mecanismelor de protectia mediului si dezvoltare durabila a judetului Bihor Obiectivele organizatiei: a) crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltarii constiintei ecologice, menit sa schimbe comportamentul si mentalitatea la nivel individual si colectiv;

b) sprijinirea asociatiilor si gruparilor apolitice de orientare ecologista din judetul Bihor;

c) sprijinirea tinerilor care studiaza in colegiile si universitatile cu profil ecologic din tara;

d) crearea si promovarea de mecanisme de participare publica, acces liber la informatiile de mediu si de acces la decizie in domeniul protectiei mediului;

e) stimularea si sustinerea reconstructiei si dezvoltarii durabile a localitatilor din judetul Bihor;

f) extinderea ariilor naturale protejate si implicarea in managementul acestora;

g) promovarea tehnologiilor nepoluante si a solutiilor durabile de reducere a poluarii;

h) orientarea profesionala a tinerilor spre domenii conexe protectiei mediului;

i ) promovarea turismului ecologic modern, civilizat, a agroturismului si a sporturilor montane care nu prejudiciaza mediul.

Principiile pe care se bazeaza Fundatia este interesul constant fata de problemele de mediu, promovarea solutiilor pentru dezvoltare durabila, accesul liber la informatii, promovarea atitudinii eco-civice pozitive, cinstea, corectitudinea, onestitatea in colaborari, consultarea, respectul si sprijinul reciproc, spiritul de echipa.

Mai multe informatii despre Partener 2 al proiectului gasiti aici: http://www.ecotoporadea.ro/

Partenerul 3

Asociatia KULT-ART

Asociația KULT-ART este o organizație înfiinată în 2011 cu activitate și experientă în domeniul cultural și este membru fondator al Asociatiei Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. Este o organizatie din care fac parte specialisti in domeniu dar si specialisti in domeniul social, membrii fondatori ai asociatiei avand expertiza in incluziune sociala si in implementare de proiecte europene.

Misiunea Asociatiei KULT-ART este de a oferi produse artistice si culturale, de calitate, care se bazeaza pe principiul nediscriminarii si care asigura accesul si participarea egala a tuturor cetatenilor la educatie, arta si cultura, indiferent de rasa, grup, nationalitate, varsta, sex, etnie sau religie. Printre activitățile pe care le desfasoara organizatia se enumera, campanii de constientizare, organizari spectacole de teatru, concerte, evenimente culturale, spectacole de pantomima, promovari ale educarii adultilor etc.

Serviciile oferite sunt: a) formarea, instruirea si perfectionarea in doemniul artei si culturii; b)Cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala;

c) Organizarea de manifestari culturale;

d) Ateliere de creatie (hand made si design);

e) Cursuri de initiere in ale teatrului;

f) Manifestari in respectarea dreptului omului;

g) Elaborarea de studii, materiale, reviste, brosuri, carti si pliante, etc.;

h) Facilitarea dialogului si colaborarii transfrontaliere privind viata culturala si drepturile omului;

i) Organizarea de cursuri, seminarii, conferinte, campanii, mese rotunde, simpozioane, serate, receptii, lansari de carte, piese de teatru;

j) Infiintare de trupe de teatru, pantomima, teatru de papusi.

Printre proiectele pe care le implementeaza echipa KULT-ART sunt E-GAME, un proiect finanțat în cadrul programului Lifelong Learning, subprogramul Grundtvig Partnership ce are ca obiectiv dezvoltarea unui joc animat, de integrare europeana, in care toti partenerii intetioneaza sa implice impreuna atat adulti cat si tinerii pentru a le permite sa lucreze ca un grup si crearea unei sinergii pentru a favoriza si dezvolta un dialog intre generatii. Un alt proiect important este ”Educatia artistica si culturala in contextul cooperarii trasfrontaliere” MIS – ETC 2557, finantat in cadrul programului POC 2007 – 2013 ce are ca obiectiv promovarea valorilor tradiționale ale patrimoniului comun.

Partenerul 4

Die Querdenker

Activitatea Die Querdenker este ghidata de principiul responsabilității personale și sociale, directionandu-si activitățile spre proiectarea demnității umane și implementarea și îmbunătătirea standardelor sociale care întăresc poziția socială a persoanelor cu nevoi speciale.

În Austria, ofera coaching și sprijin echipelor, grupurilor și organizatiilor în reflectarea asupra activitătilor profesionale și voluntare, cu scopul de a le îmbunătăți. Doresc sa imbunatateasca si sa perfectioneze structurile companiilor și procesele lor interne și externe. Ofera suport clienților în dezvoltarea viziunii, descoperirea potențialului și resurselor personale și realizarea de soluții individuale. Domenii de activitate principale sunt: supervizare, coaching, dezvoltare de proiecte, dezvoltare organizațională, plasarea în câmpul muncii prin Fundația Pro Job si mainstreaming-ul diversității. La nivel international, sunt un partener profesionist și de încredere pentru Programul de Învățare de-a Lungul Vieții, Progress, FSE, Intereg și alte programe similare, și de asemenea un consultant în management pentru alte ONG-uri. Activitatile de baza sunt concentrate pe măsuri de calificare, campanii anti stigma, programe de scădere a sărăciei și coaching conștient cu scopul integrării sociale a beneficiarilor noștri. Scopul principal al acestor proiecte este să îmbunătățească condițiile de viață a persoanelor care sunt excluse din viața socială din cauza a diverse motive. Ofere servicii de coaching pentru structuri de economie sociala din Austria Superiora, fiind cofondatorul unei ferme sociale si face parte din 2007 ca mebru activ in reteaua europeana Social Firms Europe – CEFEC.

Partenerul Austria Die Querdenker are experienta in derularea proiectelor finantate prin Programul POSDRU, fiind in prezent partener in cadrul proiectului POSDRU/84/6.1/S/53560 „ Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreporinderi de economie sociala” , avand solicitant Consiliul Judetean Alba, si in cadrul caruia s-a facut transferul conceptului de economie sociala austriac si a conceptului de centru comunitar resursa pentru grupurile vulnerabile. Astfel partenerul va sprijinii si procesul de implementare a proiectului utilizand aceasta experienta de 3 ani in implementarea proiectului POSDRU amintit. Un alt proiect POSDRU in care este implicat Die Querdenker este ACCES PLUS – pentru o piata a muncii incluziva, cod de referinţă POSDRU/165/6.2/S/141673 şi beneficiar Oraşul Siret, unde el are rolul de instruire si prezentarea sistemului din Austria. In cadrul activitatilor curente se gasesc servicii de orientare, coaching la locul de munca si cele de tip job club , servicii subcontractate de la Oficiul de Ocupare a Fortei de Munca din Linz, dezvoltate de catre expertii Partenerului. De asemenea de la infiintare si pana in prezent s-au implementat mai multe proiecte fianantate prin Programul European Lifelong Learning, ocazie prin care a inceput sa colaboreze cu Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. Partenerul are o experienta de peste 10 ani in organizarea de sesiuni de instruire si mentorat pentru dezvoltarea de servicii noi in domeniul ocuparii fortei de munca. Ca membru acativ in cadrul retelei europene Social Firms Europe CEFEC, promoveaza modelul de economie sociala ca instrument pentru incluziunea socială.

Mai multe informatii despre Partener 4 al proiectului gasiti aici :

http://www.die-querdenker.at/

Macheta se4all jos

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: