IMG_9445

Proiectul cu titlul „Social Economy 4 All”, cod POSDRU/173/6.1/S/148302, este cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Beneficiar: Comuna Cornu Luncii

Parteneri:

Partener 1 Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava

Partener 2 Fundatia ECOTOP pentru Cultura si Educatie Ecologista Oradea/ECOTOP Oradea

Partener 3 Asociatia KULT-ART, Suceava

Partener 4 Die Querdenker , partener transnational, Linz/Austria

Regiuni vizate: Nord-Vest și Nord – Est

Durata de implementare este de 12 luni

Valoare totala este de 4.900.943 lei

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 4.802.924 lei Contributia proprie este de 98.018 lei

Obiectivul general al proiectului constine crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile nord est si nord vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie socialain cadrul unui consortiu profesionist transnational care sa conduca la promovarea unei societati europene incluzive si coezive.

Obiective specifice

ObS1 – Dezvoltarea timp de 12 luni a unui model integrat de economie socială adaptat realităţilor locale din regiunile Nord Est şi Nord Vest a României prin realizarea unui transfer de expertiză din partea partenerului transnational, în domeniul antreprenoriatului social şi formarea a 12 specialişti pentru sprijinirea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

ObS2 – Dezvoltarea pe o perioada de 12 luni a 3 structuri de economie socială in comunitati rurale , slab dezvoltate, pentru sprijinirea accesului pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, persoane care trăiesc din venitul minim garantat si familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale).

ObS3 – Cresterea posibilităţilor de incluziune pe piaţa muncii a 300 de persoane care locuiesc în comunităţi rurale şi apartin grupurilor vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea timp de 12 luni a unor programe de consiliere vocaţională, formare profesionala acreditată, sesiuni de instruire la locul de muncă şi stagii de practică locale şi în străinătate.

Obs4 – Consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine a persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile vizate prin desfăşurarea timp de 12 luni a unor activităţi de campanie de promovare a economiei sociale în rândul consumatorilor de servicii şi bunuri care pot sprijinii incluziunea socială pe piaţa muncii.

Activităţile proiectului

A1.Organizarea si managementul proiectului.

A2. Realizarea achizitiilor de bunuri si servicii necesare derularii proiectului.

A3.Asigurarea informarii si publicitatii proiectului.

A4.Crearea, dezvoltarea si sustinerea Structurilor de Economie Sociala (SES).

A.5. Formarea speciliştilor in economie socială

A.6 Selectia şi consilierea grupului ţintă

A7.Desfasurarea programelor de formare pentru grupul tinta.

A8.Desfasurarea programelor de instruire la locul de munca a grupului tinta.

A 9. Organizarea unei campanie de promovare a economiei sociale în rândul consumatorilor de servicii şi bunuri care pot sprijinii incluziunea socială pe piaţa muncii.

A.10 Efectuarea si diseminarea unui studiu care vizeaza evaluarea impactului si eficacitatii economiei sociale cu privire la incluziunea grupului ţintă pe piaţa muncii.

Grup ţintă

Familii cu peste 2 copii- 25

Familii monoparentale- 20

Femei -150

Formatori implicaţi în economia socială -3

Manageri ai întreprinderilor sociale – 3

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat – 45

Persoane cu dizabilităţi- 120

Persoane de etnie roma – 90

Specialişti implicaţi în economia socială – 6

Rezultate anticipate

R1. 1 Parteneriat transnational public-privat eficient pentru dezvoltarea economiei sociale, pentru sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor vulnerabile și susținerea incluziunii acestora în regiunile Nord-Est și Nord-Vest a Romaniei.

R2. 10.000 Persoane informate cu privire la activitățile proiectului, prin intermediul materialelor de promovare și publicitate, aparițiilor in presa si paginii web.

R3. 1 portal web de prezentare a activitatilor proiectului, și promovare și valorificare a produselor și serviciilor dezvoltate în cadrul celor 3 SES incluzand link-uri catre site-urile proprii ale SES

R4. conferinte de presa 15 locale si regionale, de promovare a activitatilor proiectului.

R5. 60 aparitii in mass-media referitoare la activitatile proiectului si modelul inovativ de economie sociala

R6. Un concept inovativ de economie sociala privind incluziunea sociala, dezvoltat la nivel transnational si implementat in 2 regiuni slab dezvoltate vizate.

R7. Structuri de Economie Socială 3 SES cu servicii si linii de producție funcționale.

R8. Structuri de Economie Sociala 3 (SES) pregatite sa ofere servicii de consiliere și formare la locul de muncă a persoanelor vulnerabile.

R9. 12 specialiști (3 specialisti instruire la locul de munca, 6 specialisti care activeaza in cadrul celor 3 SES , 3 manageri in cadrul celor 3 SES) pentru sprijinirea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin SES.

R10. vizite de studiu transnationale 3 ale specilistilor romani in strainatate.

R11. persoane 300 (dintre care 150 femei) provenind din grupuri vulnerabile selectate si repartizate pentru a beneficia de servicii de consiliere în vederea integrarii pe piața muncii.

R12. persoane 114 apartinand GT beneficiare de sesiunile de formare profesională (84 la sesiuni de formare niv 1, 30 instruire la locul de munca sistem dual si evaluare de competente, dintre care 15 sunt angajati SES).

R13. persoane 24 apartinand GT beneficiare de stagii de practică în tara și/sau străinătate R14. campanie 1 de promovare a economiei sociale în rândul consumatorilor de servicii şi bunuri care pot sprijinii incluziunea socială pe piaţa muncii.

R15. seminarii 7 organizate la nivel regional pentru promovarea impactului economiei sociale pe piaţa muncii.

R16. conferintă naţională 1 de promovare a politicilor de incluziune socială prin SES.

R17. studiu 1 care vizeaza evaluarea impactului si eficacitatii economiei sociale cu privire incluziunea grupului tinta pe piaţa muncii , dar și recomandări în vederea multiplicării si îmbunătățirii rezultatelor pus la dispoziția actorilor relevanți pe piața muncii.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: