1. foto fst

în parteneriat cu AREAS (Asociatia Regionala de Educarea Adultilor Suceava)
„VOLUNTAR  PENTRU EDUCATIE”

Misiune: Promovarea, recunoasterea oficiala si implementarea conceptului european de învatare pe tot parcursul vietii.(Lifelong Learning).
Are loc în peste 50 de tari.

Obiective FST 2011 Suceava
–    Largirea ariei de organizare a FST;
–     Dezvoltarea comunitara prin promovarea educatiei permanente si învatarii interculturale;
–     Sprijinirea adultiilor din mediul rural în vederea asigurarii accesului la toate formele de educaþie;
–     Facilitarea dialogului si colaborarii transfrontaliere privind educatia adultiilor;
–     Organizarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare având  acces fara discriminare toate categoriile sociale;
–     Derularea unor activitatii specifice pentru reintegrarea  socio-profesionala a persoanelor cu deficiente psihiatrice;
–     Derularea unor  programe si proiecte de prevenire a consumului de droguri în ºcoala, familie si comunitate.

Parteneri:
•    Institutia Prefectului Judetul Suceava
•    Consiliul Judetean Suceava
•    Inspectoratul de Politie Judetean Suceava
•    Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Suceava
•    Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava
•    Centrul Regional de Resurse pentru ONG Suceava;
•    Clubul Eco-montan „Origini  Verzi”;
•    Asociatia AREAC – Ucraina;
•     Societatea Filantropicã Diana
•    Asociatia AREAP  – Republica Moldova;
•    Asociatia Consultantilor în Dezvoltare Comunitarã ACDC
•    Organizatia KULT-ART
•     Asociatiia Regionala de Educare a Adultiilor Cernauti;
•    Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina
•     centrele PAPI din comunitatilile EBC din Bucovina

Activitati desfasurate in timpul FST:
o    Conferintee, simpozioane, seminarii;
o    Ateliere de lucru, cursuri de instruire;
o    Expozitii sii concursuri;
o    Campanii de educatie;
o    Prezentari pe teme ecologice.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: