antet color nvAnexa nr.8

 

Lider de parteneriat : Asociația Kelsen

 

Nume si prenume manager proiect: Caoșan Titel-Gheorghe

 

Telefon mobil manager proiect : 0722229302 / e-mail manager proiect titelbm@gmail.com

 

ID proiect : 146911 / Titlu proiect ”ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în

Maramureș și Bucovina ”

 

Raportare

 

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna Octombrie 2015

 

Nr. Denumire activitate Denumire Perioada de Intervalul Numar de Locatia (adresa) Entitatea Observații
crt. conform sectiunii activitate/subact implementare orar persoane unde se care
“graficul activitatilor ivitate relevanta din grupul desfasoara raspunde de
proiectului” din cererea inclusa in tinta activitatea desfasurarea
de finantare activitatea participante activitatii
mentionata in (prezente)
coloana A la activitate
A B C D E F G H
Centrul de Asociația
A6.2.5 Curs Incluziune Consultanțilo
TIC ( Curs de 21.10.2015- 09.00- 20 Sociala, str. r în
inițiere/ 21.11.2015 17.00 Oituz, nr. 30, Dezvoltare
A6. Dezvoltarea perfecționare) Suceava Jud. Comunitară-
1 competențelor și Suceava ACDC
abilităților profesionale Asociația
a grupului țintă 5.10.2015 10-16 SC CDP ARIS Consultanțilo
6.10.2015 10-16 SA, str. Culturii r în
7.10.2015 10-16 10 nr. 5, Baia Dezvoltare
8.10.2015 10-16 Mare, Comunitară-
A6.2.6 Curs de 9.10.2015 10-16 Maramureș ACDC

 

lucrător în 7.10.2015 10-18
comerț 8.10.2015 10-18
9.10.2015 10-18
10.10.2015 8-14 Str. Oituz,
11.10.2015 8-14 nr.30B,
12.10.2015 10-18 10 Suceava, jud.
13.10.2015 10-18 Suceava
14.10.2015 10-18
15.10.2015 10-18
16.10.2015 10-18
17.10.2015 8-16
18.10.2015 8-14
A.7.7 Funcționarea
Funcționarea B-dul Unirii, Asociația SES-ului cu
structurilor de 01.10.2015 – 08.00- 6 nr.13, etaj 1, Kelsen toate
economie 31.10.2015 (de luni 16.00 Baia Mare, persoanele
socială până vineri) Maramureș angajate.
A.7.7 Funcționarea
Funcționarea Vadu Izei, Str. SES-ului cu
structurilor de 01.10.2015 – 08.00- 6 Principală, nr. SC CERC toate
economie 31.10.2015 (de luni 16.00 704/B, județ SRL persoanele
2 A7. Înființarea și socială până vineri) Maramureș angajate.
A.7.7 Funcționarea
dezvoltarea a 6
Funcționarea 01.10.2015 – Ocna Șugatag, SC POL SES-ului cu
structuri de economie
structurilor de 31.10.2015 (de luni 08.00- 6 Str. Primăverii, SUCCES toate
socială pentru inserție
economie până vineri) 16.00 nr.43, jud. SRL persoanele
pe piața muncii a
socială Maramureș angajate.
persoanelor din grupul
țintă A.7.7 Complex Asociația
Funcționarea
01.10.2015 – 08.00- 3 Comercial Consultanțilo
structurilor de
31.10.2015 (de luni 16.00 Zimbru, str. r în
economie
până vineri) Universitatii, nr. Dezvoltare
socială
15, Suceava Comunitară

 

Sat Gemenea, Asociația
A.7.7 Comuna Institutul
Funcționarea 01.10.2015 – 8.00 – Stulpicani, Pentru
structurilor de 31.10.2015 (de luni 12.00 3 Nr.204, Jud Parteneriat
economie până vineri) Suceava Social
socială Bucovina
A.7.7 Sat. Măriței, Funcționarea
Funcționarea 01.10.2015 – com. Asociația SES-ului cu
structurilor de 31.10.2015 (de luni 8.00 – 6 Dărmănești, Str. Kult-Art toate
economie până vineri) 16.00 Principală, nr. persoanele
socială 537A, judetul angajate.
Suceava
Regiunea Nord-
05.10.2015 16-20 Vest: jud. SC CERC
06.10.2015 16-20 10 Maramureș, SRL
A7.8 Formarea 07.10.2015 16-20 Bdul Unirii,
managerilor și nr.13, etaj 2,
specialiștilor în Baia Mare
domeniul
antreprenoriatul 01.10.2015 14-16
ui social 08.10.2015 18-20 Regiunea Nord
09.10.2015 14-18 Est, jud. SC CERC
10.10.2015 10-18 10 Suceava, Mun. SRL
12-16.10.2015, orele 14-18 Suceava, str
17.10.2015 – orele 10-14 Oituz nr 30.
Examen: 17.10.2015 14.00

 

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

 

 

B – se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

 

C – se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare.

 

D – se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

 

E – se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva.

 

F – se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta

 

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante – lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

 

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

subsol color

”Pane

”Pane

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: