afis se4all

Proiectul „Social Economy 4 All”, cod POSDRU/173/6.1/S/148302, este cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Este implementat de Comuna Cornu Luncii, in calitate de Solicitant, impreuna cu urmatoarele organizatii in calitate de parteneri nationali: Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina-Partener 1, Fundatia ECOTOP pentru Cultura si Educatie Ecologista Oradea– ECOTOP Oradea-Partener 2, Asociatia KULT-ART , Partener 3 si Die Querdenker – Partener 4, partenerul transnational din Austria.

Obiectivul general al proiectului constine crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile nord est si nord vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie socialain cadrul unui consortiu profesionist transnational care sa conduca la promovarea unei societati europene incluzive si coezive.

afis se4all

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: