Organizatorii in colaborare cu Asociatia KULT-ART
Locatia:  Casa de Cultura a Sindicatelor din Suceava
Spectacolul „Vis”, prezentat pentru prima datã în anul 2002, la Teatrul Naþional Bucureºti, ºi apoi pe scene ale lumii, în þãri ca Statele Unite, Coreea, Norvegia ºi Germania, este unul de pantomimã, realizat de actorul Dan Puric. KULT-ART sa ocupat de  promovarea spectacolului la nivel local online si in  mass-media cat si de realizarea programelor de sala, cu scurta informatie despre spectacolul, fapt care a fost foarte apreciat de publicul sucevean.

1. foto vis